Robert Hogan, znany badacz przywództwa i jego wpływu na organizacje i procesy zarządzania był w młodości żołnierzem piechoty morskiej. W czasie służby wyrobił sobie przekonanie, że w historii ludzkości mieliśmy zawsze do czynienia z dwoma wyłącznie typami liderów. 

Pierwszy to bohater, osoba gotowa stanąć na czele swojej grupy wobec grożącego jej z zewnątrz niebezpieczeństwa, lider poświęcający własne bezpieczeństwo i interes dla wspólnego dobra. Drugi typ to zwycięzca zakulisowych gier, eliminujący rywali w wewnętrznych intrygach, realizujący bezwzględnie agendę własnych, partykularnych interesów. 

Tak pojęte PRZYWÓDZTWO jest po prostu POSTAWĄ, wynikającą z wyznawanych WARTOŚCI.

Współcześnie coraz bardziej potrzebujemy liderów tego pierwszego typu i w tym duchu rozwijamy menedżerów w biznesie, chociaż ciemna strona zarządzania trzyma się całkiem dobrze. Według badań Instytutu Gallupa, ludzie oczekują od przywództwa przede wszystkim zrozumienia ludzkich potrzeb i empatii, bezpieczeństwa i stabilności, pewności i zaufania do wskazanej drogi, nadziei na przyszłość. Liderem jest ten, kto potrafi na te potrzeby skutecznie odpowiedzieć. Definiowanie przywództwa w bardziej skomplikowany sposób nie ma większego sensu.

Jak rozpoznać lidera?

Lidera łatwo rozpoznać – po prostu podążają za nim ludzie. Lider to człowiek wierny swoim wartościom, autentyczny i spójny, prezentujący te wartości konsekwentnie w codziennych sytuacjach (jak to się ładnie mówi po angielsku: walk the talk) Przywództwo jest rodzajem archetypu, relacją, która łączy lidera i followerów.  W tej relacji można grać jedną z wielu ról: przewodnika, ratownika, stratega, dowódcy, pasterza, szamana itd., ale najlepiej wybrać jedną, zgodną z własnymi talentami. I nie chodzi tu wcale o „talenty przywódcze”, bo takich … nie ma.  

Według Instytutu Gallupa ludzie odnoszący niezwykłe sukcesy wykonują często te same zadania w rozmaity sposób. Nie ma więc jednego trybu wykonywania przywództwa i nie można się go nauczyć. Natomiast każdy z nas ma talenty, na których może oprzeć swój własny styl przywództwa. Są talenty związane z analitycznym lub strategicznym myśleniem, wywieraniem wpływu na ludzi i skuteczną komunikacją, empatią i budowaniem relacji, rozwiązywaniem problemów, odpowiedzialnością za realizację celów. Każdy z tych obszarów to jakieś predyspozycje do odegrania roli lidera – w inny sposób. Każdy z nas ma z tego menu „coś”, ale nikt nie ma wszystkiego.

Każdą z 34 cech, które badamy testem Gallupa możemy rozpatrywać pod kątem przywództwa, ale tylko na mocnych stronach możemy zbudować coś trwałego i skutecznego, na przykład swój styl przywództwa. Rozwijanie mocnych stron ma większy sens niż uczenie się rzeczy, do których nie ma się naturalnego talentu. Na takim założeniu opiera się warsztat przywództwa, na który zapraszam. Ważną częścią tego doświadczenia jest głęboki wgląd we własny profil talentów – dlatego zaczynamy do testu i omówienia pełnego raportu CliftonStrengths 34 na indywidualnych sesjach.

Więcej na ten temat na stronie: