Budowa marki wymaga od zespołu określenia celów i strategii, zrozumienia roli zespołu w organizacji, a co za tym idzie odpowiedzi na pytania: „Jaką wartość mój zespół tworzy w organizacji?”. „Po co został stworzony?” oraz „Jaka jest jego rola w firmie?”. 

Pozycjonowanie: dla kogo jesteśmy i jak funkcjonujemy

O ile pracownicy mają kłopot z udzieleniem podpowiedzi na powyższe pytania, o tyle szefowie są zazwyczaj przekonani o kluczowej roli swojego zespołu. Nie zastanawiają się nad wartością dodaną wnoszoną przez zespół do organizacji – koncentrują się na konkurowaniu między sobą i działami oraz mnożą roszczenia. Marketing przepycha się ze sprzedażą, sprzedaż boczy się na finanse. Wszyscy zaś skarżą się na help-desk, który nie rozumie potrzeb „komponentu białkowego” (czytaj: usera). Wystarczy jednak proste pytanie do szefów zespołów, w jaki sposób ich wyjątkowy team wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej, żeby wygenerować im spory stres.  

Gdzie są kluczowi partnerzy 

Mapa otoczenia biznesowego pozwala określić, gdzie są kluczowi partnerzy działu. Mapę sporządzamy wspólnie z zespołem, by następnie opracować strategię zintegrowanej komunikacji. Można to zrobić poprzez zaproszenie zespołu do rozmowy o tym, jak skutecznie dotrzeć do zaznaczonych na mapie partnerów z ofertą dobrze opisanych, pożądanych korzyści. Następnie określamy, po czym konkretnie, kluczowi partnerzy zespołu poznają, że są ważni w kontekście celów i strategii zespołu. Precyzujemy, na ile oceniają dotychczasową skuteczność i spójność w budowaniu marki o wysokiej reputacji. 

Określanie siły marki 

Siła marki zespołu wynika bezpośrednio z zaufania, to zaś jest efektem codziennych doświadczeń skutkujących reputacją. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, dotyczą oceny reputacji zespołu i sposobów, w jaki buduje on zaufanie. Co o zespole powiedzą kluczowi partnerzy – także ci specyficznie trudni i wymagający? Czy są oni przekonani, że zespół  jest obietnicą najwyższej jakości i gwarantem dobrej współpracy. Czy uważają, że można zawsze polegać na usługach i serwisie zespołu? Do określenia siły zespołu niezbędna jest refleksja, na ile jako zespół jesteśmy generatorem problemów, a na ile rozwiązań. Czy partnerzy biznesowi uważają nas za mądrych doradców, czy może  wrogów sabotujących priorytetowe działania. 

Trzy rodzaje zespołów z silną marką 

Markowe zespoły mogą czerpać siłę z różnych źródeł. W swojej pracy zetknęłam się z trzema typami zespołów:  

  1. Zespoły, których dobra reputacja jest związana z jakością lidera: siła ich marki jest skutkiem działań kompetentnego lidera, który skutecznie zarządza – świadomie lub intuicyjnie – również kapitałem marki zespołu. 
  2. Zespoły spojone wartościami: typ „drużyny pierścienia”, kompetentny, zgrany i zbudowany wokół wartości zespół, zarządzany przez kompetentnego lidera, który jednak nie musi wybijać się na pierwszy plan.
  3. Zespoły budujące reputację na swojej roli w organizacji: siłę ich marki tworzy atrakcyjna, pożądana i ważna biznesowo rola zespołu w organizacji. 

Budowa silnej marki zespołu wymaga różnych kompetencji, którym poświęcimy kolejny artykuł na blogu. 

Tymczasem zachęcamy do analizy własnej agendy i celów biznesowych pod kątem budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o silną markę. Sprawdź, czy cele związane z budowaniem wartości i jakości marek osobistych zatrudnianych pracowników, marek raportujących do Ciebie liderów, marki Twojego zespołu i budowania marki pracodawców – spełniają kryteria SMART tj. :

(ang. Specific) – skonkretyzowany, zrozumiały, sformułowany jednoznacznie i niepozostawiający miejsca na luźną interpretację;

(ang. Measurable) – mierzalny, tak sformułowany, by można jednoznacznie stwierdzić, że został osiągnięty i zmierzyć, ocenić bezdyskusyjnie jego realizację;

 (ang. Ambitious,  Achievable) – cel ambitny, ale osiągalny na tyle, by budować wiarę i motywację do jego realizacji; 

R (ang. Relevant) – istotny, stanowiący ważnym krokiem naprzód i określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował;

T (ang. Time-bound) – określony w czasie, z konkretnym terminem realizacji.

Jeśli Twoje cele nie spełniają kryteriów SMART lub nie masz w swojej agendzie celów związanych z marką własnego zespołu, zapraszamy do kontaktu.