Unikatowe firmy

Angażujący liderzy

Strategiczny butik doradczy:

> strategia > doradztwo > know-how globalnych graczy > zwinna struktura > rozwiązania szyte na miarę > oferta wysokiego ROI

Nasze projekty:

3

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze projekty:

Portfolio usług

Grupa docelowa

Zarządzający

Menedżerowie

Zespoły

(HR, IT, Marketing, Sprzedaż, Finanse, Prawny, Operacje)

Talenty i specjaliści

Liderki i ekspertki

Obszar działania

Przywództwo

Skuteczność zarządzania

Integracja zespołów, relacje z klientami wew. i zew.

Rozwój kluczowych kompetencji zawodowych

Rozwój osobisty, ścieżka kobiecego przywództwa

Cel

Rozwój organizacji, budowanie zaangażowania
i marki przywództwa

Rozwój kompetencji
i skuteczności menedżerskiej

Rozwój potencjału zespołów, budowanie kultury zaangażowania

Wzrost efektywności i zwrot z inwestycji w rozwój pracowników

Wykorzystanie potencjału płynącego z różnorodności

Projekty doradcze

L.E.M. Leadership Experience Management

Badanie i diagnoza kultury organizacyjnej, spójności przywództwa i czynników zaangażowania pracowników.
Poproś o ofertę (P_BoardLEM)

Strategia Personalna

Audyt i projektowanie KPIs w obszarze Human Relations – skuteczne strategia zarządzania ludźmi i potencjałem pracowników.

Poproś o ofertę (P_BoardPersonal)

Values@Work

Zarządzanie przez wartości. Proces budowania kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartych na wartościach.

Poproś o ofertę (P_BoardValues)

Marka zarządu i marka przywództwa

Projektowanie i wdrożenie programu rozwoju marki zarządu i przywództwa jako elementu budowania wartości firmy, marki pracodawcy oraz spójnej komunikacji z rynkiem.

Poproś o ofertę (P_BoardBrand)

Informal Team Integration

Integrowanie i budowanie motywacji do współpracy lokalnych menedżerów raportujących formalnie w ramach struktur regionalnych i globalnych.

Poproś o ofertę (P_MgmtInformal)

Budowanie marki zespołu i projektowanie doświadczenia typu CX

Projektowanie pożądanego Customer i Employee Experience w relacjach zespołu z zarządem, partnerami, klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Poproś o ofertę (W_TeamBrand)

Mentoring@Work

Zaprojektowanie i wdrożenie programu mentoringowego w firmie. Projektowanie i koordynacja programów cross-mentoringowych z udziałem kilku firm.

Poproś o ofertę (P_ProMentor)

Young Sparring Partners

Gabinet młodych cieni, czyli program intermentoringowy z udziałem młodych reprezentantów Generacji C i Zet – wspierający kadrę zarządzającą. Międzypokoleniowy transfer doświadczeń i kompetencji.

Poproś o ofertę (P_ProYoung)

WomenNet@Work

Projektowanie, re-design i wdrażanie strategii firmowych kobiecych networków w sposób budujący ich biznesową wartość.

Poproś o ofertę (P_FeminNetwork)

Warsztaty zamknięte (in-company)

Board Integration

Warszaty integrujące zarząd wokół strategii i wartości, budujące autorytet, wiarygodność i spójność zarządu w oczach pracowników i interesariuszy. 

Poproś o ofertę (W_BoardIntegra)

New Leader Integration

Wdrożenie i prezentacja nowego CXO – warsztat z zespołem raportujących menedżerów, prezentujący nowego lidera, jego strategię, wartości oraz korzyści płynące ze współpracy. 

Poproś o ofertę (W_BoardNew)

First-ever Manager

Starter pack – pigułka wiedzy i umiejętności dla osób przygotowujących się  po raz pierwszy do roli menedżerskiej.

Poproś o ofertę (W_MgmtFirst)

Komunikacja szacunku

Praktyczny warsztat kompetencji w zakresie komunikacji menedżerskiej
kładącej nacisk na szacunek, godność i sens pracy – budującej zaufanie i wiarygodną markę pracodawcy.

Poproś o ofertę (W_MgmtComm)

Menedżer - dobrym rekruterem

Rola menedżera w procesie rekrutacji pracowników do swojego zespołu. Grzechy główne, dobre praktyki i klucze do sukcesu.  Pigułka wiedzy dla praktyków zarządzania zespołami.

Poproś o ofertę (W_MgmtRecruit)

Trendy w zarządzaniu dla liderów zespołów

Niezbędnik lidera – co każdy lider powinien wiedzieć o trendach biznesowych wpływających na zarządzanie organizacją, relacjami z pracownikami i klientami. 

Poproś o ofertę (W_MgmtTrends)

Marka i reputacja liderów

Warsztat budowy silnej marki firmowych liderów i dobrej reputacji, wspierających markę pracodawcy.

Poproś o ofertę (W_MgmtBrand)

Macierz Talentów w Zespole

Diagnoza oraz projektowanie komunikacji i pracy zespołu w oparciu o indywidualne mocne strony (na bazie metodologii Gallupa).

Poproś o ofertę (W_TeamStrengths)

Coaching zespołu

Wypracowanie zasad komunikacji i współpracy oraz określenie postaw wspierających pożądane firmowe/ zespołowe wartości i realizację celów. 

Poproś o ofertę (W_TeamCoach)

Mind&Body Triathlon - warsztaty dla Zespołu

Od teoretyzowania do dobrych nawyków biznesowych i życiowych. Warsztaty skoncentrowane na technikach zarządzania emocjami, ciałem i umysłem na poziomie indywidualnym i zespołowym.

Poproś o ofertę (W_TeamM&B)

Skuteczna komunikacja i biznesowy wpływ

Warsztaty umiejętności społecznych podnoszących skuteczność w biznesie dla Talentów, HiPos i uczestników programów sukcesji.

Poproś o ofertę (W_ProComm)

Od HiPo do High Flyera

Warsztaty rozwojowe dla uczestników programów Talentowych. Skoncentrowanie uwagi na własnej odpowiedzialności za osobisty rozwój w organizacji.

Poproś o ofertę (W_ProHighFly)

Her Way

Program rozwoju (marki) kobiecego przywództwa dla liderek i ekspertek. Skoncentrowany na budowaniu wpływu, wykorzystaniu mocnych stron i dobrym określeniu strategii rozwoju osobistego.

Poproś o ofertę (P_FeminLeader)

Biegnące z wilkami

Warsztaty nt. silnej marki kobiecego przywództwa oraz skutecznej komunikacji w twardym biznesie.

Poproś o ofertę (W_FeminBrand)

Szkolenia i warsztaty otwarte

Lider - mentorem

Warsztaty dla liderów biznesu przygotowujących się do pełnienia roli mentora w profesjonalny sposób.

Poproś o ofertę (O_BoardMentor)

Remanenty

Podsumowanie roku pod kątem stanu osobistych zasobów, rezultatów, satysfakcji i work-life bilance w grupie liderów. 

Poproś o ofertę (O_BoardYou)

First-ever Manager

Starter pack wiedzy i umiejętności dla osób przygotowywanych lub promowanych po raz pierwszy do roli menedżerskiej. 

Poproś o ofertę (O_MgmtFirst)

Przywództwo oparte na wartościach

Warsztat values-based leadership.

Poproś o ofertę (O_MgmtValues)

Przywództwo oparte na mocnych stronach

Warsztat strengths-based leadership. 

Poproś o ofertę (O_MgmtStrengths)

Social Media dla HR

Toolbox – praktyczna wiedza na temat mądrej i bezpiecznej komunikacji w social media,  wspierającej procesy HR, budowanie marki pracodawcy i marki zespołu HR.

Poproś o ofertę (O_HRMedia)

Odporność i kariera lidera HR

Strategiczne podejście do życia i kariery profesjonalisty HR. Budowanie odporności, samoświadomości i pożądanego wpływu.

Poproś o ofertę (O_HRCareer)

Marka zespołu HR

Budowanie strategicznej roli HR w firmie, Value Proposition. Projektowanie i wdrożenie strategii komunikacji marki zespołu jako profesjonalnego partnera biznesu dla kluczowych interesariuszy.

Poproś o ofertę (O_HRBrand)

StrenghtsFinder i mocne strony - dla HR

Wykorzystanie metodologii Gallupa i psychologii mocnych stron w pracy profesjonalisty HR.

Poproś o ofertę (O_HRStrengths)

Program mentoringowy - Know How

Know how dla osób odpowiedzialnych za mentoring w organizacji. Przygotowanie do roli profesjonalnego koordynatora programów mentoringowych w firmie.

Poproś o ofertę (O_HRMentor)

Stopklatka

Cykl 4 warsztatów skupionych na zarządzaniu sobą, swoim życiem, relacjami, emocjami i nawykami w roku kalendarzowym. – dla profesjonalistek i liderek biznesu.

Poproś o ofertę (O_FeminStop)

Programy indywidualne

Brand Your Name

Autorskie know how i narzędzia do opracowania indywidualnej strategii marki lidera oraz jej komunikacja w biznesie i na rynku pracy. 

Poproś o ofertę (I_Brand)

Executive coaching

Coachingowe procesy nastawione na realizację indywidualnych celów biznesowych i rozwojowych.

Poproś o ofertę (I_Coaching)

Wsparcie kryzysowe w trudnych sytuacjach zespołowych

Mentoringowo – coachingowo – doradcze procesy nastawione na wsparcie menedżera w trudnych sytuacjach zespołowych.

Poproś o ofertę (I_Solution)

Coaching mocnych stron

Diagnoza i indywidualna praca na rozwojem osobistych talentów i mocnych stron.

Poproś o ofertę (I_Strengths)

Mentoring kobiecego przywództwa

Liderki rozwijają liderki. 

Poproś o ofertę (I_FeminMentor)

Wystąpienia inspirujące

Od lidera do influencera

W świecie pozbawionym autorytetów, bycie autorytetem- influencerem to obowiązek a nie przywilej. Co wyróżnia świadomych i autentycznych liderów premium w bylejakim świecie? Dlaczego warto budować reputację na dobroczynieniu, zaufaniu, wybranych wartościach i zadbanym wnętrzu zamiast lansu, PRowania i marketingowych sztuczek.

Poproś o ofertę (S_Influence)

Marka lidera

O zarządzaniu karierą na linii życia, reputacji i budowaniu marki osobistej. O tym, że budowanie silnej marki to kompetencja, którą każdy świadomy i profesjonalny lider powinien rozwijać, żeby się nie dać szybko wykluczyć z rynku pracy.

Poproś o ofertę (S_MgmtBrand)

Nie kupisz benefitami zaangażowania pracowników

Największym wyzwaniem w dobie Customer Experience (CX) jest zaangażowanie pracowników (EX). O tym dlaczego największym benefitem jest profesjonalny lider i o sile motywacji wewnętrznej, której nie można kupić.

Poproś o ofertę (S_TeamBrand)

Rozwój w Twoich rękach

Nie kupuj mapy własnego rozwoju od nieznajomego. Prawdziwy profesjonalista czuje się odpowiedzialny za własny rozwój, korzysta aktywnie z oferty pracodawcy i wie, że wybawca nie przybędzie. Wystąpienie dla specjalistów, uczestników programów HiPo/ HiPro/Talentów. 

Poproś o ofertę (S_Grow)

Sukces to efekt - nie marzenie

Ludzie sukcesu dbają o poczucie własnej wartości, są odpowiedzialni za własne decyzje, które ich wspierają oraz wiedzą, że dialog wewnętrzny kształtuje nasz charakter. Porozmawiajmy o 10 nawykach odróżniających przeciętną Xsińską od liderki własnego życia, która życzliwie dla siebie projektuje osobisty sukces.

Poproś o ofertę (S_FeminBrand)

Kalendarz wydarzeń otwartych

05/09/2019

Przywództwo oparte na mocnych stronach

 

29/10/2019

Lider – profesjonalnym mentorem

 

07/11/2019

Mocne strony Gallupa dla HR

 

22/11/2019

Remanenty

 

29/11/2019

Stopklatka #1

 

05/12/2019

Wdrożenie programu mentoringowego – know how

 

Partnerzy

Joanna Malinowska-Parzydło

Doświadczony praktyk biznesu. Executive Partner w butiku doradczym Younicorn (do grudnia 2018 Personal Brand Institute). Wspiera liderów w zarządzaniu kapitałem zaufania i zaangażowania, budowaniu strategii komunikacji, kultur firm wokół wartości i marki (kobiecego)przywództwa. Architekt marki zarządów, zespołów oraz programów mentoringowych. Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” i Grupie TVN. Prekursorka zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka bestsellera „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Pomysłodawca think tanku HR Influencers. Wykładowca MBA

Marek Parzydło

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami i zespołami, związany przez wiele lat z branżą badań, nowych technologii, mediów i konsultingu, odpowiedzialny za nowe przedsięwzięcia m.in. w Grupie Onet, Grupie TVN i Grupie Agora. Karierę korporacyjną zakończył jako CEO Goldbach Poland, lidera reklamy internetowej w Polsce i członek międzynarodowego zarządu operacyjnego Goldbach Group w Zurichu. Od 2015 związany z Personal Brand Institute, od 2018 Executive Partner w Younicorn. Strateg i doradca wspierający zarządzających w obszarze badań, strategii i rozwoju przywództwa i zaangażowania. Prowadzi indywidualne procesy mentoringowe, coachingowe i kieruje projektami doradczymi. Współpracuje z uczelniami i NGO.

Zaufali nam

Skontaktuj się

9 + 11 =