W czasach płynnej ponowoczesnej zmiany, w świecie VUCA, Employer Brandingu i Employee Experience,  lider HR rozwija kompetencje niezbędne do skutecznej komunikacji i budowania silnej marki swojej i zespołu HR. Taka marka to nie chwilowy fejm, kampania PR, liczba followersów czy prezentacja success story na konferencji. To nie wypasiony profil w social media, ani kreatywna zakładka pt. Kariera. Silna marka to satysfakcja, lojalność i referencje będące skutkiem uważnego komunikowania się z ludźmi, oferowania dobrych doświadczeń i spełniania złożonych obietnic. Tym samym, wykreowany wizerunek, nie mający pokrycia w rzeczywistości, skutkuje rozczarowaniem i skutecznie rujnuje markę. Bo marka to odczucia, a tych nie można kupić. 

Kryteria sukcesu w budowaniu silnej marki zespołu HR: 

 • przemyślana i zintegrowana komunikacja skupiona na efektach działań 
 • umiejętności marketingowe i sprzedażowe  
 • znajomość siebie i świadomość otoczenia biznesowego 
 • samozaparcie i determinacja 
 • dobrze zdefiniowane cele sformułowane językiem korzyści partnerów oraz oferowanych wartości 
 • wierność wartościom własnym i ustalonym  zasadom 
 • asertywność, odwaga w rezygnowaniu z „krótkowzrocznych” sojuszy, silny kręgosłup, przywiązanie do etyki oraz odporność zespołowa i indywidualna  
 • skoncentrowanie na profesjonalnej pracy nad rzecz innych przy założeniu, że inni, przez dłuższy czas, mogą tego nie dostrzegać i nie doceniać. 

HR zmaga się z wyzwaniami podobnie jak inne działy, których specyfika roli i zadań wymusza pewien profesjonalny dystans w relacjach z ludźmi. Trudno budować bliskość, mając dostęp do wrażliwych danych i decyzji, czasem niepopularnych zmian, często dodatkowej pracy  związanej z rozwojem i zmianami. Jednak bycie strażnikiem zasad, regulaminów, struktur, ludzkich postaw i zachowań, kultury i wartości firmy – może być przywilejem lub przekleństwem. Różnica kryje się w przemyślanej strategii marki zespołu. 

Tymczasem szefom takich „trudnych zespołów” często brakuje pomysłu, jak budować zaufanie i autorytet własny i zespołu. Profesjonalny lider skutecznie zarządza zarówno swoją marką, jak i marką zespołu HR.  

Budowa silnej marki zespołu wymaga od lidera i zespołu kompetencji wybiegających poza czysto eksperckie, takich jak:  

 • samoświadomość 
 • myślenie strategiczne  
 • komunikacja strategiczna i interpersonalna 
 • umiejętność poszukiwania benchmarków 
 • dystans do siebie i ciekawość potrzeb innych 
 • umiejętność i gotowość do oceny pracy siebie i własnego zespołu z perspektywy innych, także wymagających i trudnych ale ważnych partnerów  
 • tolerancja na zmiany  
 • gotowość  do przyjmowania feedbacku, także krytycznego  
 • sprawczość – budowanie zawodowego dobrego wpływu 
 • automotywacja, czyli umiejętność pracy w oparciu o motywację wewnętrzną, m.in. wartości. 

Firmy traktują markę jako narzędzie budowania zaufania, reputacji, relacji z klientami i pracownikami Tym samym kładą coraz większy nacisk na umiejętność budowania silnych marek liderów i zespołów oraz zdolność pracowników do budowy i zarządzania swoja marką osobistą. To właśnie w tym trójkącie: dobra strategia – profesjonalny lider –zespół ludzi zintegrowany wokół wartości wypracowuje się zaufanie, wiarygodność i efektywność firmy, czyli przewagi konkurencyjne.  

W przypadku budowania marki zespołu nie ma szybkiego zwrotu z inwestycji – pracownicy i kadra często dopiero po kilku latach doceniają jakość, atrakcyjność i użyteczność rozwiązań wprowadzonych przez mądry, strategicznie i zorientowany na ludzi, zespół HR.