Filozofia pracy z mocnymi stronami, którą tutaj prezentujemy opiera się na założeniu, że czas poświęcony na ich rozwój daje lepszy ROI niż nauka i wyciskanie wyników w obszarze przeciętności czy słabości. Kategoria “strengths” pojawia się też w szeroko stosowanej analizie SWOT, nic więc dziwnego, że korzysta się z tego narzędzia również przy rozważaniach nt. własnej kariery. Rzecz w tym, by nie poprzestać na czysto opisowym wypełnieniu tabeli, ale wyciągnąć z tej analizy użyteczne, strategiczne wnioski. 

Warto zadać sobie pytanie o swoje mocne strony – oczywiście o talenty, ale też np.  unikalne doświadczenia, umiejętności czy wiedzę. Warto zdać sobie sprawę ze słabych stron – braków i ograniczeń. Myśląc o swojej przyszłości rozważamy też, co dobrego lub złego może nam się przydarzyć – które trendy w naszym otoczeniu zewnętrznym uznajemy jako szanse, a które jako zagrożenia. Ot i cały SWOT- Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats, czyli mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia wpisane w pola tabeli. Co dalej? 

Weaknesses vs. Opportunities – co Cię blokuje? 

Pomyśl o otwierających się przed Tobą szansach – otwartych drogach awansu, rosnącym rynku lub zapotrzebowaniu na Twoje kompetencje i zajrzyj do swoich słabych stron. Czy nie ma tam rzeczy, które mogą przeszkodzić Ci w załapaniu się na dobrą koniunkturę? Strategia W-O (Weaknesses – Opportunities) to jednym słowem NAUKA. Dla jednych oznaczać to będzie uzupełnienie wykształcenia lub podciągnięcie znajomości języka, dla drugich opanowanie umiejętności społecznych, takich jak odmawianie, proszenie o coś, asertywna komunikacja. 

Weaknesses vs. Threats  – ratuj się kto może! 

Jeżeli jesteśmy przy Twoich słabych stronach, czy nie ma wśród nich takich, które mogą ściągnąć na Ciebie kłopoty w kontekście nadchodzących zagrożeń? Zestawienie takich niebezpiecznie mających się ku sobie, Weaknesses i Threats to podstawa strategii W-T czyli UCIECZKI. Strzeż się tych miejsc i unikaj sytuacji, w których możesz stać się łatwym celem dla nieprzyjaciół lub ofiarą przeciwności losu. 

Strengths vs. Threats – broń się! 

Bliższe mi jest rozpatrywanie pozytywnych scenariuszy, a przede wszystkim praca z mocnymi stronami. Zestawiając z zagrożeniami nasze mocne strony budujemy strategię S-T czyli strategię OBRONY. Jeżeli widzisz zbierające się nad Tobą czarne chmury, to sprawdź swoje najmocniejsze zasoby i zbuduj z nich ochronną tarczę. Jeżeli ich nie masz, patrz akapit wyżej! 

Strengths vs. Opportunities – wykorzystaj swoją szansę!

Najważniejsze z punktu widzenia pomysłu na siebie, koncepcji kariery czy marki osobistej pozostają silne strony i szanse, zwłaszcza te kompetencje przyszłości, które pozwolą nam “załapać się” na dobrą koniunkturę, są zgodne z trendami. Strategia S-O (Strengths – Opportunities) to strategia ROZWOJU. W końcu chodzi o to, by się pozytywnie wyróżniać i czerpać z tego satysfakcję, a czas poświęcony na rozwijanie prawdziwego talentu ma większy sens, niż ślęczenie nad czymś, do czego nie mamy ani głowy, ani serca. 

Czy mam się w danej sytuacji bronić, czy uciekać? Rozwijać talenty czy raczej nadrabiać zaległości – oto jest pytanie i SWOT powinien pomóc w znalezieniu właściwych odpowiedzi. Natomiast określenie strategii ROZWOJU to kwestia absolutnie kluczowa dla każdego przedsięwzięcia, również każdego “się wzięcia” za siebie.