ODPORNE organizacje
ANGAŻUJĄCY liderzy

Jesteśmy firmą doradczą wspierającą biznes w:
> skutecznym zarządzaniu ludźmi i organizacją
> projektach dotyczących strategii People&Culture
> rozwoju wartości, talentów, zaangażowania i przywództwa

Jesteśmy grupą praktyków, którzy łączą:
> autorskie rozwiązania > własne doświadczenia w biznesie
> międzynarodowy know-how i afiliacje
> dbałość o konkret i trwałe rezultaty

ODPORNE organizacje
ANGAŻUJĄCY liderzy

Jesteśmy firmą doradczą wspierającą biznes w:
> skutecznym zarządzaniu ludźmi i organizacją
> projektach dotyczących strategii People&Culture
> rozwoju wartości, talentów, zaangażowania i przywództwa
Jesteśmy grupą praktyków, którzy łączą:
> autorskie rozwiązania > własne doświadczenia w biznesie > międzynarodowy know-how i afiliacje
> dbałość o konkret i trwałe rezultaty
3

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze projekty:

Portfolio usług

Inspirujemy się m.in. pracami Richarda Barretta poświęconymi wartościom i wierzymy, że to wartości są najgłębszym i najmocniejszym źródłem motywacji. Model siedmiu poziomów ilustruje rozwój dojrzałości, rozwój przywództwa i rozwój organizacji. Jest to proces odchodzenia od „brania” do „dawania”, porzucania lęków i uprzedzeń, transformacji, która jest podstawą prawdziwego przywództwa i zaangażowania. Obecnie, myśląc o „nowej normalności” zorientowaliśmy ofertę projektów in-company na działania u podstaw: interwencje kryzysowe, redefinicję strategii People&Culture, odbudowę zaufania w zespołach oraz – przede wszystkim – wsparcie liderów.

Marka lidera silna zaufaniem więcej

Marka lidera silna zaufaniem

Coaching i warsztaty dla liderów zainteresowanych rozwojem swojej angażującej marki lidera i osobistego przywództwa w firmie. Budowanie wśród interesariuszy zaufania i wiarygodności oraz formułowanie unikatowego powodu, by pracować właśnie z Tobą.

Re-integracja Zarządu wokół celów, strategii i wartości więcej

Re-integracja Zarządu wokół celów, strategii i wartości

Warszaty zwiększające zaangażowanie, gotowość do współpracy i energię teamu menedżerskiego do realizacji wyników w czasie niepewności i (post) pandemii.

Mentoring indywidualny i program mentoringowy w firmie więcej

Mentoring indywidualny i program mentoringowy w firmie

Oferowanie kluczowym pracownikom wsparcia mentora – praktyka biznesu. Projektowanie efektywnych programów mentoringowych jako mądrej odpowiedzi rozwojowej na ograniczenia budżetów rozwojowych w trudniejszych czasach.

Coaching mocnych stron Gallupa – indywidualny  więcej

Coaching mocnych stron Gallupa – indywidualny

Wsparcie w definiowaniu i realizacji indywidualnych celów zawodowych w oparciu o test i raport Gallupa. Coaching mocnych stron prowadzący od interpretacji talentów w kontekście doświadczeń zawodowych do indywidualnej strategii rozwoju mocnych stron wspierających realizację planów i aspiracji.

Mentoring kariery, coaching indywidualny i menedżerski  więcej

Mentoring kariery, coaching indywidualny i menedżerski

Wsparcie ze strony dojrzałych praktyków biznesu w pracy indywidualnej. Pomoc w skutecznej komunikacji wewnątrz firmy i w otoczeniu biznesowym. Formułowanie i realizacja indywidualnych planów rozwojowych opartych na konkretnych celach, wskaźnikach i kompetencjach biznesowych.

Utalentowany Zespół – współpraca i rozwój zespołu oparte na mocnych stronach Gallupa  więcej

Utalentowany Zespół – współpraca i rozwój zespołu oparte na mocnych stronach Gallupa

Definiowanie DNA zespołu w oparciu o indywidualne talenty jego członków. Integracja zespołu jako grupy niedoskonałych ale utalentowanych jednostek, docenianych za swój indywidualny wkład. Poszukiwania partnerstw i rozwiązań dla biznesowych wyzwań.

Skuteczna komunikacja menedżerska w czasach niepewności  więcej

Skuteczna komunikacja menedżerska w czasach niepewności

Warsztaty zamknięte z kadrą kierowniczą skupione na komunikowaniu celów strategicznych, oczekiwań biznesowych i rozwojowych, ale także trudnych decyzji i ocen – w sposób budujący zaangażowanie i zaufanie pracowników.

Wygrany Zespół – jak grać i uodpornić się na zmiany  więcej

Wygrany Zespół – jak grać i uodpornić się na zmiany

Cykl warsztów dla zespołów, których liderzy są zdeterminowani, by budować zaangażowanie swoich ludzi. Niestandardowa, a bardzo skuteczna formuła gamifikacji, oparta na książce “Zespół wygrany czy przegrany” oraz koncepcji atlasu gier korporacyjnych i mapy z jasną i ciemną stroną zarządzania. Połączenia twardego myślenia bizesowego z bezpieczną, bo wpisaną w metaforę gry zespołowej, rozmową o kulturze, wartościach i zasadach współracy.

Wystąpienia inspirujące  więcej

Wystąpienia inspirujące

Wystąpienia inspirujące na tematy związane z marką osobistą, przywództwem i zaangażowaniem: #Marka Lidera, #MarkaKobiecegoPrzywództwa, #Zaufanie, #wCoGrająLudziewFirmach.

Interwencje kryzysowe – zarządzanie niepewnością, mentoring, coaching indywidualny i zespołowy, doradztwo więcej

Interwencje kryzysowe – zarządzanie niepewnością, mentoring, coaching indywidualny i zespołowy, doradztwo

Program indywidualnego wsparcia dla lidera zespołu lub całego zespołu w sytuacji kryzysowej dotyczącej ludzi, konfliktów, komunikacji, złej reputacji. Szybkie i praktyczne podejście do poważnych problemów w dobie COVID i VUCA.

Re-start na rynku pracy. Talenty i marka osobista w projektach. Outplacement  więcej

Re-start na rynku pracy. Talenty i marka osobista w projektach. Outplacement

Indywidualna praca z osobami zainteresowanymi przygotowaniem się do zmiany dotychczasowej roli zawodowej lub wejścia na rynek pracy. Opracowanie nowej strategii marki osobistej spozycjonowanej wokół talentów, wartości, preferowanych ról i unikatowego doświadczenia. Zaprojektowanie planu komunikacji.

Re-definicja strategii People & Culture  więcej

Re-definicja strategii People & Culture

Warsztaty dla zespołu HR, zarządu i menedżerów, mające na celu doprecyzowanie, zakomunikowanie i skaskadowanie w firmie odpowiedzialności za realizację celów dotyczących ludzi i organizacji, wynikających ze strategii biznesowej. Przegląd istniejącej strategii People&Culture w kontekście realiów i trendów związanych z COVID i VUCA.

7

Marka lidera silna zaufaniem więcej

Marka lidera silna zaufaniem

Coaching i warsztaty dla liderów zainteresowanych rozwojem swojej angażującej marki lidera i osobistego przywództwa w firmie. Budowanie wśród interesariuszy zaufania i wiarygodności oraz formułowanie unikatowego powodu, by pracować właśnie z Tobą.

6

Re-integracja Zarządu wokół celów, strategii i wartości więcej

Re-integracja Zarządu wokół celów, strategii i wartości

Warszaty zwiększające zaangażowanie, gotowość do współpracy i energię teamu menedżerskiego do realizacji wyników w czasie niepewności i (post) pandemii.

5

Mentoring indywidualny i program mentoringowy w firmie więcej

Mentoring indywidualny i program mentoringowy w firmie

Oferowanie kluczowym pracownikom wsparcia mentora – praktyka biznesu. Projektowanie efektywnych programów mentoringowych jako mądrej odpowiedzi rozwojowej na ograniczenia budżetów rozwojowych w trudniejszych czasach.

4

Coaching mocnych stron Gallupa – indywidualny  więcej

Coaching mocnych stron Gallupa – indywidualny

Wsparcie w definiowaniu i realizacji indywidualnych celów zawodowych w oparciu o test i raport Gallupa. Coaching mocnych stron prowadzący od interpretacji talentów w kontekście doświadczeń zawodowych do indywidualnej strategii rozwoju mocnych stron wspierających realizację planów i aspiracji.

Mentoring kariery, coaching indywidualny i menedżerski  więcej

Mentoring kariery, coaching indywidualny i menedżerski

Wsparcie ze strony dojrzałych praktyków biznesu w pracy indywidualnej. Pomoc w skutecznej komunikacji wewnątrz firmy i w otoczeniu biznesowym. Formułowanie i realizacja indywidualnych planów rozwojowych opartych na konkretnych celach, wskaźnikach i kompetencjach biznesowych.

3

Utalentowany Zespół – współpraca i rozwój zespołu oparte na mocnych stronach Gallupa  więcej

Utalentowany Zespół – współpraca i rozwój zespołu oparte na mocnych stronach Gallupa

Definiowanie DNA zespołu w oparciu o indywidualne talenty jego członków. Integracja zespołu jako grupy niedoskonałych ale utalentowanych jednostek, docenianych za swój indywidualny wkład. Poszukiwania partnerstw i rozwiązań dla biznesowych wyzwań.

Skuteczna komunikacja menedżerska w czasach niepewności  więcej

Skuteczna komunikacja menedżerska w czasach niepewności

Warsztaty zamknięte z kadrą kierowniczą skupione na komunikowaniu celów strategicznych, oczekiwań biznesowych i rozwojowych, ale także trudnych decyzji i ocen – w sposób budujący zaangażowanie i zaufanie pracowników.

2

Wygrany Zespół – jak grać i uodpornić się na zmiany  więcej

Wygrany Zespół – jak grać i uodpornić się na zmiany

Cykl warsztów dla zespołów, których liderzy są zdeterminowani, by budować zaangażowanie swoich ludzi. Niestandardowa, a bardzo skuteczna formuła gamifikacji, oparta na książce “Zespół wygrany czy przegrany” oraz koncepcji atlasu gier korporacyjnych i mapy z jasną i ciemną stroną zarządzania. Połączenia twardego myślenia bizesowego z bezpieczną, bo wpisaną w metaforę gry zespołowej, rozmową o kulturze, wartościach i zasadach współracy.

Wystąpienia inspirujące  więcej

Wystąpienia inspirujące

Wystąpienia inspirujące na tematy związane z marką osobistą, przywództwem i zaangażowaniem: #Marka Lidera, #MarkaKobiecegoPrzywództwa, #Zaufanie, #wCoGrająLudziewFirmach.

1

Interwencje kryzysowe – zarządzanie niepewnością, mentoring, coaching indywidualny i zespołowy, doradztwo więcej

Interwencje kryzysowe – zarządzanie niepewnością, mentoring, coaching indywidualny i zespołowy, doradztwo

Program indywidualnego wsparcia dla lidera zespołu lub całego zespołu w sytuacji kryzysowej dotyczącej ludzi, konfliktów, komunikacji, złej reputacji. Szybkie i praktyczne podejście do poważnych problemów w dobie COVID i VUCA.

Re-start na rynku pracy. Talenty i marka osobista w projektach. Outplacement  więcej

Re-start na rynku pracy. Talenty i marka osobista w projektach. Outplacement

Indywidualna praca z osobami zainteresowanymi przygotowaniem się do zmiany dotychczasowej roli zawodowej lub wejścia na rynek pracy. Opracowanie nowej strategii marki osobistej spozycjonowanej wokół talentów, wartości, preferowanych ról i unikatowego doświadczenia. Zaprojektowanie planu komunikacji.

Re-definicja strategii People & Culture  więcej

Re-definicja strategii People & Culture

Warsztaty dla zespołu HR, zarządu i menedżerów, mające na celu doprecyzowanie, zakomunikowanie i skaskadowanie w firmie odpowiedzialności za realizację celów dotyczących ludzi i organizacji, wynikających ze strategii biznesowej. Przegląd istniejącej strategii People&Culture w kontekście realiów i trendów związanych z COVID i VUCA.

Kalendarz wydarzeń otwartych

W trakcie przygotowania. Zapraszamy wkrótce.

Partnerzy

Joanna Malinowska-Parzydło

Doświadczony praktyk biznesu. Executive Partner w Younicorn (do grudnia 2018 Personal Brand Institute). Wspiera liderów w zarządzaniu kapitałem zaufania i zaangażowania, budowaniu strategii komunikacji, kultur firm wokół wartości i marki (kobiecego) przywództwa. Architekt marki zarządów, zespołów oraz programów mentoringowych. Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita” i Grupie TVN. Prekursorka zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka bestsellera „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Pomysłodawca think tanku HR Influencers. Wykładowca MBA

Marek Parzydło

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami i zespołami, związany przez wiele lat z branżą badań, nowych technologii, mediów i konsultingu, odpowiedzialny za nowe przedsięwzięcia m.in. w Grupie Onet, Grupie TVN i Grupie Agora. Karierę korporacyjną zakończył jako CEO Goldbach Poland, lidera reklamy internetowej w Polsce i członek międzynarodowego zarządu operacyjnego Goldbach Group w Zurichu. Od 2015 związany z Personal Brand Institute, od 2018 Executive Partner w Younicorn. Strateg i doradca wspierający zarządzających w obszarze badań, strategii i rozwoju przywództwa i zaangażowania. Prowadzi indywidualne procesy mentoringowe, coachingowe i kieruje projektami doradczymi. Współpracuje z uczelniami i NGO. Wykładowca MBA. Gallup® Certified Strengths Coach.

Zaufali nam

> Instytucje finansowe

> Nowe technologie

> Media

> Przemysł

> Edukacja

> FMCG

> Organizacje biznesu

> Konsulting

> Nieruchomości

> Pharma

> Instytucje publiczne

> Transport i logistyka

> Retail

> Auto-moto

Skontaktuj się

Ilustracja Skontaktuj się z nami